P Publicistica

„Tunelul de sub Olt” de la Cozia– legendă

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

,, Tunelul de sub Olt", o legendă bizară, care ne este adusă la cunoștință de către autoarea Mihaela Dobrescu,  în cartea sa ,,Călimănești - între istorie, mit și Legendă” (editura Armanis Sibiu) publicată în anul 2018. Volumul Mihaelei Dobrescu reflectă identitatea și istoria locală, dar și istoria românilor, cu un atașament profund față de locurile natale.

Legenda spune că domnitorul Mircea cel Bătrân a pus să se sape pe sub locașul sfânt Cozia un tunel care să treacă pe sub Olt și prin care să se scape în caz de primejdie. Tunelul ar avea capătul pe malul stâng al Oltului în Poiana Bivolari.

Se pare că o seamă de boieri trădători ar fi plănuit uciderea voievodului și închinarea Țării Românești sultanului otoman. Astfel, într-o seară pe când Mircea se odihnea la mănăstire, acești boieri vânduți, cu gândul asasinării, au venit cu o ceată de mercenari formată din polonezi și unguri. Gărzile ce-l protejau pe domnitor, puțin numeroase, nu au putut face față atacului surprinzător și numărului mare de inamici.

Văzând toate acestea domnitorul Mircea cel Bătrân,  și dându-și seama că nu ar mai avea scăpare, folosi acest tunel de sub Olt, pentru a fugi din calea vrășmașilor, salvând-se, astfel pe el și țara.

Picătură de cunoaștere

  • Există oameni care și astăzi mai caută tunelul, dar fără niciun rezultat.
  • Conducerea actuală a Mănăstirii Cozia susține că acesta ar fi un mit, negând existența unui astfel de tunel, dar, referințe la legendă au apărut în formă scrisă încă din anul 1910.

Iată cum relata această legendă Alexandru Vlahuță, în ,,România Pitorească”, în 1910: „un călugăr bătrân ne spune că de lângă strana din stânga altarului se face-o hrubă-n jos care merge pe sub albia Oltului și răspunde dincolo pe celălalt mal: pe-aici a scăpat Mircea-ntr-o dimineață, când au năvălit turcii pe neașteptate,  de-au spart zidurile mânăstirii, au jefuit-o și i-au dat foc, iar stânca pe care-a stat și-a ospătat bătrânul voievod în ziua aceea, o stâncă singuratică sub care urlă vâltorile Oltului,  se cheamă și azi „Masa lui Mircea".

De remarcat este  și faptul că acum, mănăstirea este locul ce adăpostește mormântul voievodului, și este unul dintre punctele de atracție turistică al zonei.