T Turistic

Atenție pescari! Prohibiție pentru pescuit

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Ordinul  Nr. 43/310/2020, din 11 februarie 2020, a fost emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (nr. 310 din 24 februarie 2020), publicat în MONITORUL OFICIAL la data de 4 martie 2020. Privește stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020:

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.    

Ordinul are doar câteva excepții:

 • Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca–Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
 • în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.
 • în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv.
 • în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie - 2 iunie inclusiv.
 • în Complexul Razim–Sinoe şi lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv.

 

Atenție! Câteva interdicții de pescuit ...

În nordul județului Vâlcea sunteți bine veniți, dar trebuie să cunoașteți că următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz:

 1. a) prinderea salmonidelor (pești răpitori păstrăv, lipan) cu mâna;
 2. b) pescuitul salmonidelor (pești răpitori păstrăv, lipan) cu momeli naturale;
 3. c) pescuitul cu mai mult de 3 muşte artificiale în apele salmonicole;
 4. d) reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan şi coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăşeşte 5 kg;
 5. e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.
 6. f) pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie.